Academy

In verband met de ontwikkeling van onze website, kunnen we nog niet alle informatie over onze opleidingen weergeven.

Voor informatie over de opleidingen kunt u ons mailen zodat we de juiste informatiedocumenten toe kunnen sturen.

Hieronder zullen we alvast de cursusinformatie van de opleiding Instructeur EH (Oranje Kruis) en opleiding Instructeur BHV Brand & Ontruiming (NIBHV) weergeven.
   

CURSUS INFORMATIE

Cursus Instructeur BHV Brand & Ontruiming (NIBHV)


Waarom kiest u voor Fire & Care:  
 • In 10 dagen kunt u het diploma Instructeur BHV Brand & Ontruiming van het NIBHV behalen.
 • Wij bieden een veilige leeromgeving en vaardigheden worden beoefend in groepsverband
 • Zeer hoog slagingspercentage
 • Persoonlijke begeleiding voorafgaand, tijdens en na de opleiding
 • Goede prijs-kwaliteitsverhouding
 • Ruime leslokalen, uitstekende faciliteiten, lunch en bereikbaarheid
 • De opleiding zal verzorgd worden door ervaren docent-instructeurs van Fire & Care
 • De opleiding is toegekend en gecertificeerd door het NIBHV.
Inleiding
Deze cursus is bedoeld voor cursisten welke graag als (freelance-)instructeur zelfstandig een basisopleiding of herhaling BHV Brand en Ontruiming van het NIBHV willen gaan verzorgen. 
Er is tevens de mogelijkheid om de cursus Instructeur Eerste Hulp bij ons te volgen om de volledige bevoegdheid tot het geven van BHV en Eerste hulpcursussen te verkrijgen.

Vooropleiding
Als vooropleiding wordt verwacht dat u een geldig BHV-diploma kunt overleggen. 
Indien gewenst kunnen deze cursus ook voorafgaand aan, of tijdens de cursus Instructeur BHV bij ons worden gevolgd. 
De meerprijs voor deze aanvullende cursus bedraagd € 295,00 excl. btw.


Verder is een goede kennis van de BHV-onderwerpen en/of relevante wetgeving en/of didactische vaardigheden een pré.
Het NIBHV biedt voor deze cursus geen vrijstelling op basis van eerder verworven competenties.


Indeling van de cursus
De indeling van de cursus is als volgt ingedeeld 
 • Lesdag 1 : Introductie, uitleg programma en verdieping ‘verbranding en blussing’
 • Lesdag 2 : Achtergronden en wetgeving BHV, praktijk vaardigheden
 • Lesdag 3 : Table-top oefeningen, ontruimingsprocedures en praktijkvaardigheden
 • Lesdag 4 : Proefexamendag. Tijdens deze dag wordt de cursist voorbereid op alle onderdelen van het toelatingsexamen
 • Lesdag 5 : Toelatingsexamen NIBHV
 • Lesdag 6 : Uitleg lesmethode didactiek
 • Lesdag 7 : Didactiek lessen 
 • Lesdag 8 : Didactiek lessen
 • Lesdag 9 : Proefexamendag. Tijdens deze dag wordt de cursist voorbereid op alle onderdelen van het didactiekexamen
 • Lesdag 10 : Didactiekexamen NIBHV

De lesdagen duren van 09:30 tot 16:30 uur met een lunchpauze van 45 minuten. 

Examen
Halverwege de cursus is er een toelatingsexamen en de cursus wordt afgesloten met een didactiekexamen. Beide examens worden afgenomen door een examenteam vanuit het NIBHV.
Het toelatingsexamen bestaat uit :
 • Kennistoets (30 meerkeuzevragen)
 • Toets van alle praktijkvaardigheden
 • Mondeling examen (10-minuten gesprek)
 • Table-top van een ontruimingsscenario
Het didactiekexamen bestaat uit het verzorgen van 3 lessen:
 • Instructieles Table-Top van een ontruimingsscenario
 • Theorieles
 • Praktijkles
Na het behalen van het examen, ontvangt de cursist het NIBHV-certificaat ‘Instructeur Bedrijfshulpverlening’ voor het onderdeel Brand en Ontruiming. Tevens wordt de instructeur opgenomen in de database van het NIBHV voor de instructeursbevoegdheid. 
Het diploma heeft een geldigheidsduur van 1 jaar en zal middels het bijwonen van nascholingsdagen verlengd moeten worden.

Lesdagen
De lesdagen van de cursus Instructeur BHV Brand & Ontruiming zijn op:
Lesdagen vaardigheid en theorie
Lesdag 1: Woensdag 11 oktober 2023
Lesdag 2: Woensdag 25 oktober 2023
Lesdag 3: Woensdag 08 november 2023
Lesdag 4: Woensdag 22 november 2023
Lesdag 5: Woensdag 06 december 2023 (Toelatingsexamen)*

Lesdagen didactiek
Lesdag 6: Woensdag 17 januari 2024
Lesdag 7: Woensdag 31 januari 2024
Lesdag 8: Woensdag 07 februari 2024
Lesdag 9: Woensdag 28 februari 2024
Lesdag 10: Woensdag 13 maart 2024 (Didactiek examen)*


*De twee examendagen zijn nog onder voorbehoud. Deze liggen ter goedkeuring bij het NIBHV

Voor deze opleiding geldt een zware studiebelasting (± 80-100 uur)
Er dienen theorie- en praktijklessen van alle onderwerpen uit het lesboek basisopleiding BHV Brand en Ontruiming te worden gemaakt en voorbereid. Tevens zijn er diverse examen- en proefexamenmomenten waarvoor theorie bestudeerd moet worden.

Cursusprijs
Genoemde bedragen voor de cursus Instructeur BHV Brand & Ontruiming zijn:
 • Voor een individuele cursist bij Fire & Care: € 2.950,00 excl. BTW
Additionele kosten bij een herexamen:
 • Herkansing van een theorie examen:                                       € 150,00 excl. BTW
 • Herkansing van een vaardigheden examen:                           € 295,00 excl. BTW (per onderdeel)
 • Herkansing van een didactisch examen:                                  € 295,00 excl. BTW (per onderdeel)
 • Additionele lesdagen                                                                   € 125,00 excl. BTW (per lesdag)                                                                                                    
Additionele kosten bij een afmelding voorafgaand aan de cursus of aangemelde examens:
 • Afmelding binnen 1 week:                                                          € 400,00 excl. BTW
 • Afmelding tussen 1 week en 2 weken:                                     € 200,00 excl. BTW
 • Afmelding tussen 2 weken en 4 weken:                                   € 100,00 excl. BTW
Een afmelding geeft geen recht op restitutie van de cursusprijs. Een volgend examen zal als herexamen in rekening moeten worden gebracht.

Inbegrepen in de cursusprijs
Genoemde bedragen voor de genoemde opleiding zijn inclusief:
 • Lesmaterialen t.b.v. de cursist (Cursusmap, BHV boeken, USB stick met lesprogramma van het NIBHV)
 • Gebruik van instructie- en brandbestrijdingsmaterialen
 • Uitgebreide lunch, koffie- en thee arrangement, frisdranken en kleine versnaperingen
 • Inzet van een ervaren en gecertificeerde NIBHV docent-instructeurs incl. reis- en verblijfskosten
 • Éénmalig toelatingsexamen en didactisch examen van deze cursus.
Genoemde bedragen zijn exclusief:
 • Restauratieve verzorging t.b.v. de instructeur en cursisten indien de cursus niet bij Fire & Care plaatsvindt. 
 • Herexamens theorie, vaardigheden en/of didactiek
 • Geldend BTW tarief van 21%
Mocht u graag een offerte ontvangen of meer informatie aangaande de opleiding Instructeur Brand & Ontruiming, 
dan zien wij graag uw reactie met belangstelling tegemoet.
 

CURSUS INFORMATIE


Cursus Instructeur Eerste Hulp (Oranje Kruis)


Waarom kiest u voor Fire & Care:  
 • In 11 dagen kunt u het diploma Instructeur Eerste Hulp van het Oranje Kruis behalen.
 • Wij bieden een veilige leeromgeving en vaardigheden worden beoefend in groepsverband
 • Zeer hoog slagingspercentage
 • Persoonlijke begeleiding voorafgaand, tijdens en na de cursus
 • Goede prijs-kwaliteitsverhouding
 • Ruime leslokalen, uitstekende faciliteiten, lunch en bereikbaarheid
 • De cursus zal verzorgd worden door ervaren docent-instructeurs van Fire & Care
 • De cursus is toegekend en gecertificeerd door het Oranje Kruis.

Inleiding
Deze cursus is bedoeld voor cursisten welke graag als (freelance-)instructeur zelfstandig een basisopleiding of herhaling Eerste Hulp willen verzorgen. Na het volgen van deze instructeurscursus bent u bevoegd voor het geven van de lessen:
 • Diploma Eerste Hulpverlener (Oranje Kruis)
 • Diploma BHV – Eerste Hulp (NIBHV)
 • Acute zorg (NIKTA) 
Er is tevens de mogelijkheid om de vervolgcursussen als Instructeur Eerste Hulp bij ons te volgen om de volledige bevoegdheid tot het geven van BHV en Eerste hulpopleidingen te verkrijgen.
 • Instructeur Reanimatie BLS/PBLS (NRR)
 • Instructeur Eerste Hulp (Rode Kruis)
 • Instructeur BHV Brand & Ontruiming (NIBHV)
 • Aantekening wandelletsel, sportletsels, kinderen, waterongevallen etc.

Vooropleiding
Als vooropleiding wordt verwacht dat u een geldig EHBO-diploma van het Oranje Kruis of uitgebreide EHBO van het Rode Kruis kunt overleggen. 
Indien dit niet het geval is, kan een speciale basiscursus gericht op de instructeurscursus voorafgaand aan deze instructeurscursus bij ons worden gevolgd. De meerprijs voor deze aanvullende opleiding bedraagt € 375,00 excl. btw.


Cursisten met een medische achtergrond zoals een gediplomeerd arts of big-geregistreerd verpleegkundige hebben geen basisdiploma Eerste Hulp nodig om aan deze opleiding te mogen deelnemen. 
Het beheersen van de praktische handelingen behorende bij het diploma Eerste Hulpverlener van het Oranje Kruis is een pré. 
Het Oranje Kruis biedt voor deze cursus geen vrijstelling op basis van eerder verworven competenties.

Indeling van de cursus
De indeling van de cursus is als volgt ingedeeld 
 • Lesdag 1 : Introductie, uitleg programma en vaardighedencompetenties
 • Lesdag 2 : Oefenen van competentievaardigheden en theoriekennis
 • Lesdag 3 : Oefenen van competentievaardigheden, theoriekennis en reanimatievaardigheden
 • Lesdag 4 : Proefexamendag. Tijdens deze dag wordt de cursist voorbereid op alle onderdelen van het toelatingsexamen
 • Lesdag 5 : Theorie- en vaardighedenexamen Oranje Kruis (op locatie in Nieuwegein)
 • Lesdag 6 : Uitleg lesmethode didactiek
 • Lesdag 7 : Didactiek lessen 
 • Lesdag 8 : Didactiek lessen
 • Lesdag 9 : Didactiek lessen
 • Lesdag 10: Didactiek lessen
 • Lesdag 11 : Examendag
De lesdagen duren van 09:30 tot 16:30 uur met een lunchpauze van 45 minuten. 

Examen
Halverwege de cursus is er een vaardighedenexamen en de cursus wordt afgesloten met een didactiekexamen. Beide examens worden afgenomen door een examenteam vanuit het Oranje Kruis. Het toelatingsexamen zal altijd plaatsvinden in Nieuwegein bij Het Oranje Kruis. Het didactiek examen kan bij voldoende cursisten plaatsvinden in Helmond. Een cursist kan pas aan het didactisch gedeelte deelnemen nadat het toelatingsexamen op alle onderdelen positief is afgerond. 

Het toelatingsexamen bestaat uit:
 • Kennistoets (30 meerkeuzevragen)
 • 4 stations met een casus gericht op de praktijkvaardigheden
Het didactiekexamen bestaat uit:
 • Het verzorgen van een theorieles met praktijkvaardigheden  
Na het behalen van het examen, ontvangt de cursist het Oranje Kruis diploma ‘Instructeur Eerste Hulp’. 
Tevens wordt de instructeur opgenomen in de database van het Oranje Kruis voor de instructeursbevoegdheid. 
Het diploma heeft een geldigheidsduur van 2 jaar en zal middels het bijwonen van nascholingsdagen verlengd moeten worden.
De instructeur zal zich na het behalen van het diploma moeten aansluiten bij een competentierayon om de geldigheid van het diploma te onderhouden middels het volgen van rayondagen en deskundigheidsbevorderende avonden. Fire & Care heeft een competentierayon van het Oranje Kruis.

Lesdagen
De lesdagen van de opleiding Instructeur Eerste Hulp zijn op:
Lesdagen Vaardigheid & Theorie
Lesdag 1: Dinsdag 26 september 2023
Lesdag 2: Dinsdag 10 oktober 2023
Lesdag 3: Dinsdag 24 oktober 2023
Lesdag 4: Dinsdag 07 november 2023
Lesdag 5: Dinsdag 21 november 2023
Lesdag 5a: Donderdag 30 november of zaterdag 09 december 2023 (Toelatingsexamen)*

Lesdagen Didactiek**

** De Didactieklessen zijn nog onder voorbehoud. Men mag als cursist pas aan de didactieklessen deelnemen nadat het vaardighedenexamen met goed gevolg is afgerond. Mochten er te weinig cursisten hiervoor slagen dan zal er in onderling overleg geschoven gaan worden met de didactieklessen.
Lesdag 6: Dinsdag 19 december 2023**
Lesdag 7: Dinsdag 16 januari 2024**
Lesdag 8: Dinsdag 30 januari 2024**
Lesdag 9: Dinsdag 06 februari 2024**
Lesdag 10: Dinsdag 27 februari 2024**
Lesdag 11: Dinsdag 12 maart 2024** (Didactiek examen)*


*De twee examendagen zijn nog onder voorbehoud. Deze liggen ter goedkeuring bij het Oranje Kruis

Voor deze opleiding geldt een zware studiebelasting (± 80-100 uur)
Er dienen theorie- en praktijklessen van onderwerpen uit het lesboek basisopleiding Eerste Hulpverlener te worden gemaakt en voorbereid. Tevens zijn er diverse examen- en proefexamenmomenten waarvoor theorie bestudeerd moet worden.

Cursusprijs
Genoemde bedragen voor de cursus Instructeur Eerste Hulp zijn:
 • Voor een individuele cursist bij Fire & Care : € 2.950,00 excl. BTW
 • Vanaf 6 personen is een in company cursus mogelijk.
Additionele kosten bij een herexamen:
 • Herkansing van een theorie examen:                                       € 155,00 excl. BTW
 • Herkansing van een vaardigheden examen:                           € 355,00 excl. BTW
 • Herkansing van een didactisch examen*:                                € 250,00 excl. BTW (*Exclusief de kosten van de LOTUS)
 • Additionele lesdagen                                                                   € 125,00 excl. BTW (per lesdag)
Additionele kosten bij een afmelding voorafgaand aan de cursus of aangemelde examens:
 • Afmelding binnen 1 week :                                                         € 400,00 excl. BTW
 • Afmelding tussen 1 week en 2 weken :                                    € 200,00 excl. BTW
 • Afmelding tussen 2 weken en 4 weken :                                  € 100,00 excl. BTW
Een afmelding geeft geen recht op restitutie van de cursusprijs. Een volgend examen zal als herexamen in rekening moeten worden gebracht.
Inbegrepen in de cursusprijs
Genoemde bedragen voor de genoemde cursus zijn inclusief:
 • Lesmaterialen t.b.v. de cursist
 • Gebruik van instructie- en eerstehulpmaterialen
 • Uitgebreide lunch, koffie- en thee arrangement, frisdranken en kleine versnaperingen
 • Inzet van een ervaren en gecertificeerde Oranje Kruis docent-instructeur incl. reis- en verblijfskosten
 • Éénmalig toelatingsexamen en didactisch examen van deze cursus.
Genoemde bedragen zijn exclusief:
 • Restauratieve verzorging t.b.v. de instructeur en cursisten indien de cursus niet bij Fire & Care plaatsvindt. 
 • Herexamens theorie, vaardigheden en/of didactiek
 • Geldend BTW tarief van 21%
Mocht u graag een offerte ontvangen of meer informatie aangaande de opleiding Instructeur Eerste Hulp, 
dan zien wij graag uw reactie met belangstelling tegemoet.